ПРОГРАМА для катехізаторських курсів “Християнські мотиви в вітчизняній та зарубіжній літературі”

This post is also available in: Russian

«Християнські мотиви в вітчизняній та зарубіжній літературі»

ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

для катехізаторських курсів

Швець Назарій, магістр богослов’я

Київ

2017 рік

 1. Пояснювальна записка.

1.1. Навчальна дисципліна Християнські мотиви в вітчизняній та зарубіжній літературі спеціальний курс для слухачів катехізаторських курсів приходу св. ап. Петра і Павла м. Бровари.

1.2. Предметом даної дисципліни є «християнський реалізм» як стиль художньої творчості в порівнянні з раціоналістичними стилями.

1.3. Мета навчальної дисципліни ознайомити слухачів катехізаторських курсів з богословськими поглядами на літературу та на стилі літературної творчості, розглянути формування під впливом процесів секуляризації східнослов’янської культури української та російської художніх літератур нового часу.

1.4. Цей курс призначений:

 • уточнити богословський погляд на літературу і на стилі літературної творчості;
 • обґрунтувати поняття «християнський реалізм» в мистецтві;
 • вивчити процеси зародження і розвитку в Стародавній Русі жанрів церковної книжності під впливом перекладної літератури;
 • розглянути процеси, що призвели до відродження реалізму в ХІХ столітті і формуванні самобутнього творчого методу – руського реалізму нового часу;
 • зробити науково-богословський огляд творчості письменників, які зробили найбільший внесок у становлення і розвиток реалістичного напряму російської літератури 19 століття – О. Пушкіна, М. Лермонтова, М. Гоголя, І. Гончарова, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, А. Чехова);
 • зробити науково-богословський огляд творчості Т. Шевченка та інших представників української писемності періоду ХІХ-поч. ХХ ст.;
 • зробити короткий науково-богословський огляд творчості видатних українських і російських письменників ХХ століття;

1.5. Міждисциплінарні зв’язки з такими предметами:

 • Моральне богослов’я;
 • Апологетика;
 • Агіологія;
 • Патрологія;
 • Церковна історія;
 • Церковне мистецтво;
 • Літературознавство;
 • Історія Вітчизняної богословської думки.
 1. Назва модулів і тем:

Модуль 1. Богословський погляд на історію вітчизняної літератури. Тема 1. 1. Православні богослови про художню творчість. Періодизація та класифікація вітчизняної літератури. Тема 1. 2. Стилі художньої творчості.

Модуль 2. Література Київської Русі. Тема 2.1. Перекладна і оригінальна книжність Стародавньої Русі. Тема 2.2. Християнізація усної народної творчості.

Модуль 3. Романтизм і руський реалізм ХІХ століття. Тема 3.1. Романтизм як творчий стиль і духовний феномен. Формування руського реалізму. Тема 3.2. Духовні основи творчості О. С. Пушкіна. Тема 3.3. Релігійна тематика в творах М. Ю. Лермонтова. Тема 3.4. Духовна еволюція М. В. Гоголя та риси художнього реалізму І. Гончарова. Тема 3.5. Творчість Ф. М. Достоєвського: внутрішня духовна боротьба європейського романтика з православним реалістом. Тема 3.6. Художній реалізм Л. М. Толстого і А. П. Чехова.

Модуль 4. Українська література 2-ї половини ХІХ ст. – поч. ХХ ст. Тема 4.1. Віра Т.Г. Шевченка. Тема 4.2. Риси реалізму в творчості І. Нечуя-Левицького, Лесі Українки, Івана Франка, М. Коцюбинського.

 1. Програмний матеріал до вивчення дисципліни «Християнські мотиви в вітчизняній та зарубіжній літературі».

Модуль 1. Богословський погляд на історію вітчизняної літератури.

Тема 1. 1. Православні богослови про художню творчість. Періодизація та класифікація вітчизняної літератури. Художня творчість в оцінці православних богословів (о. Сергія Булгакова, о. Павла Флоренського, о. Георгія Флоровського, о. Василя Зіньківського, о. Олександра Шмемана і ін.). Поняття «християнського мистецтва». Критерій «триєдиної інтуїції» о. Олександра Шмемана.

Тема 1. 2. Стилі художньої творчості. Поняття художнього стилю (методу). Символічний реалізм – художній стиль давньоруської літератури. «Раціоналістичні» стилі, що виникли в Європі в середньовічний період і на стику нового часу (готика, ренесанс, бароко, класицизм), і їх вплив на культурний процес.

Модуль 2. Література Київської Русі.

Тема 2.1. Перекладна і оригінальна книжність Стародавньої Русі. Хрещення руських племен і зародження християнської книжності на Русі. Шанування «словесної мудрості» в Стародавній Русі. Перекладна література Київської Русі: богослужбові тексти, агіографія, викриття латинської єресі, епічні та поетичні твори візантійської світської літератури, візантійські хроніки, збірники грецького любомудрія, апокрифи.

Тема 2.2. Християнізація усної народної творчості. Загальна характеристика усної народної творчості Давньої Русі. Взаємодія християнської книжності і усної народної творчості в Стародавній Русі. Переформатування календарного (обрядового) і необрядовой фольклору в християнських символах.

Модуль 3. Романтизм і руський реалізм ХІХ століття.

Тема 3.1. Романтизм як творчий стиль і духовний феномен. Формування руського реалізму. Підміна віри ідеологією. Претензія на перебудову світу без Бога. «Західники» і «слов’янофіли». Романтичне націотворення ХІХ ст. «Українофільство». Релігійний романтизм. Масонство.

Тема 3.2. Духовні основи творчості О. С. Пушкіна. Духовна і творча еволюція Пушкіна. Відображення еволюційності релігійних поглядів поета у творчості. Подолання вільнодумства О. С. Пушкіним. Основні духовні теми Пушкіна: проблема безсмертя, моральної правди, народні мотиви. Поетичний діалог Пушкіна та свт. Філарета (Дроздова).

Тема 3.3. Релігійна тематика в творах М. Ю. Лермонтова. Основні біографічні віхи М. Ю. Лермонтова. Головні теми духовної лірики Лермонтова на різних етапах його творчості. Сповідальні і богоборчі твори поета. Біблійна художня традиція в його творчості. Духовні і психологічні аспекти в романі «Герой нашого часу».

Тема 3.4. Духовна еволюція М. В. Гоголя та риси художнього реалізму І. Гончарова. Початок творчої біографії Гоголя – наслідування німецьких романтиків. Малоросійська тема перших повістей – дань романтичній моді. Вивчення Гоголем церковної літератури. «Вибрані місця і листування з друзями» ін. Релігійні сумніви і оновлення Гоголя в останні роки життя. Релігійність Гоголя в останні дні його життя. Настоювання І. Гончара на зображення реалізмі у літературі.

Тема 3.5. Творчість Ф. М. Достоєвського: внутрішня духовна боротьба європейського романтика з православним реалістом. Дитинство і юність Ф. М. Достоєвського. Перші літературні проби: повісті «Бідні люди», «Двійник» та ін. Теми милосердя, християнського співчуття. Суд і каторга. Кардинальна зміна світогляду Ф. М. Достоєвського на каторзі, усвідомлення глибини Православ’я. П’ять романів-трагедій: художня теодицея (естетичне виправдання Христа) проти романтичного людинобожжя – «дяволодицеї» (Прп. Юстин (Попович).

Тема 3.6. Художній реалізм Л. М. Толстого і А. П. Чехова. Перші літературні спроби Л. Толстого. Релігійні основи світу народу і світу особистості. Антираціоналізм і антицивілізаціоналізм Толстого. Останні роки життя Толстого і його протистояння Церкви. Початок творчої біографії Чехова. Проблема буття Бога як одна з центральних для Чехова. «Християнство справ» Чехова. Конфлікт між вірою і розумом в творчості Чехова. Драматургія Чехова як заклик до милосердя.

Модуль 4. Українська література 2-ї половини ХІХ ст. – поч. ХХ ст. Тема 4.1. Віра Т.Г. Шевченка. Тема 4.2. Риси реалізму в творчості І. Нечуя-Левицького, Лесі Українки, Івана Франка, М. Коцюбинського.

 1. Список літератури:
 2. Дунаев М. М. Православие и русская литература. В 6-ти частях. – М: Изд. Храм Святой мученицы Татианы при МГУ, 2002.
 3. Зеньковский Василий, прот. Смысл православной культуры. М., 2007.
 4. Иустин (Попович), преподобный. Философия и религия Достоевского. Минск, 2008.
 5. Кусков В.В. История древнерусской литературы. М., 1989.
 6. Мочульский К.В. Великие русские писатели XIX века. М.-Берлин, 2017.
 7. Непомнящий В.С. Да ведают потомки православных. Пушкин, Россия, мы. М., 2001.
 8. Флоренский Павел, иер, Иконостас. М., 1993.
 9. Чижевський Д. Історія української літератури. Нью-Йорк, 1956.
 10. Шмеман Александр, прот. Беседы о литературе // Проповеди и беседы. М., 2002.

 

 

Просмотры(31)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *